Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering av faste trekk

Menyvalg: Faste register - Leverandør

 

Dersom du skal remittere faste trekk, så må leverandøren som trekket er knyttet mot, være merket med adresse (minimum postnr og -sted), og gironummer utbetalingen skal skje til. 

fast1_1.png

 

Du merker et trekk med leverandørnummer ved å sette inn feltet "Leverandør" under Faste poster på ansattkortet og legge inn korrekt leverandørnummer i feltet. (Evt kan du merke det faste trekket med leverandør, dersom du benytter en trekkmal/et fast trekk på lønnsposten, se mer om faste trekk her)

fast2_1.png

Du må også passe på å ha på innstillingen for å eksportere faste trekk under Periodiske rutiner - Remittering - Innstillinger:

fast3.png

Dersom du har på innstillingen for remittering av faste trekk, kan du velge å merke postene med kidnummer.
Gå på Faste poster på ansattkortet, og sett inn feltet KID vha Feltvelger-knappen. Registrer inn kidnummeret på lønnsposten med det faste trekket.
(Trekket må være merket med leverandørnummer.)

fast4.png