Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Aktiver auto-capture

Hva er auto-capture? 

Auto-capture er en setting i Uni som benyttes for å automatiserer behandling av webordrer. Når auto-capture er aktivert i Uni, så sender Uni automatisk info om fakturering / kreditering som blir gjort i Uni til nettbutikken. Nettbutikken sender videre automatisk info til betalingsleverandør som enten krever inn penger eller tilbakebetaler penger basert på faktureringen som er gjort i Uni. I praksis betyr det at du godkjenner en webordre opp mot betalingsleverandør når du fakturerer den fra Uni.

Hva skjer i nettbutikken når auto-capture aktiveres? 

Når auto-capture er aktivert, kan man se at betalingsstatuser endrer seg på webordrer i nettbutikken når fakturering / kreditering utføres i Uni Faktura.

Eksempelvis: Når du har fakturert en webordre i Uni vil du kunne se i nettbutikken at webordren har fått status «Fullført» - og betalingsleverandør krever inn penger fra din nettkunde.
Dersom du krediterer en faktura i Uni, så vil status på webordre i nettbutikken oppdateres til «Kreditert» og betalingsleverandør tilbakebetaler kunden det krediterte beløp.

Slik kan du aktivere auto-capture

1. Gå inn på nettbutikk-innstillingene i Uni Faktura (Registrere → Nettbutikk → Innstillinger).

2. Under “Automatisering er det 3 settinger som må aktiveres:

→ Last opp endring på ordre ved lagring i ordrebildet

→ Hent kort-betalinger ved fakturering (API)

→ Detaljert logging

 3. Trykk "Ok"

Auto-capture.jpg

Skal andre ordrer (ikke webordrer) i Uni lastes opp til nettbutikken? 

Under "Automatisering" (se screen shot ovenfor) er det en settingen som sier "Last opp nye ordre ved lagring i ordrebildet". Denne settingen aktiveres kun dersom man vil at manuelt opprettede ordre i Uni også skal lastes opp til nettbutikk.

Når du aktiverer auto-capture for første gang

Når du aktiverer auto-capture for første gang, så være oppmerksom på følgende

  • Dersom en webordre er fakturert før auto-capture er aktivert, vil det føre til feilmelding dersom denne krediteres.
  • Dersom en webordre er del-fakturert før auto-capture er aktivert, så vil man kunne ta auto-capture på resterende ordre, men dersom man kreditere varelinjer som tidligere ikke har blitt auto-captured, vil man få feilmelding.

Dette kan løses ved å deaktivere auto-capture på den enkelte webordre, fullføre disse ordrene manuelt i Uni og nettbutikke (kjøre capture).