Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Eksport av kontoplan og kontoinndeling

Dersom du har tilpasset en kontoplan og/eller en kontoinndeling som du ønsker å benytte på andre klienter, kan du eksportere dem.

Menyvalg: Periodiske rutiner - Eksport - Kontoplan/kontoinndeling

Det første bildet du kommer inn i er dette:

1_eksporterekonto_fil.png


Gi filen et kort navn, og lagre den i programmappen til Uni Micro, vanligvis C:\Programfiler\UniMicro. (Er du usikker på hva som er programkatalogen, høyreklikk på snarveien til Unimicro V3 og velg Egenskaper. Programkatalogen er den mappen det er sti til i feltet Start i.) Når du har valgt det navnet du ønsker, og korrekt plassering, velg Lagre. Du kommer da inn i dette bildet:

2_eksporterekonto_hva.png

Her kan du velge å eksportere bare kontplan, bare kontoinndeling eller kontoplan med kontoinndeling. Det er like greit å eksportere begge deler med det samme, for ved import av kontoplan får du velge hva du vil lese inn. Velg Videre når du har gjort ditt valg.

I det bildet du da kommer inn i får du valg på hvilken kontoinndeling, eller kontogruppor, du ønsker å eksportere. Kontoinndelingen er oppsettet på resultat-og balanserapporter, altså f.eks. hva som er inntekter, kostnader o.l. Dersom du går på Forespørsel - Resultatrapportering ser du hva som er systemdefinerte og hva som er brukerdefinerte kontogrupper under Rapporter:

sigma1.jpg

I bildet ovenfor ser du at vi har laget en egen/brukerdefinert som heter salgsinntekter. La oss si at vi nå eksporterer kontoplan med kontoinndeling for å få med oss denne brukerdefinerte til en annen klient. Vi har derfor valgt å eksportere brukerdefinerte kontogrupper:

2_eksporterekonto_kontoinndeling.png

Velg Videre når du har gjort ditt valg.

I det bildet der systemet ber om Beskrivelse, legg inn noe som du lett kjenner igjen. Det er det du skriver i Beskrivelse du får opp i innlesingsbildet. Siden vi i dette eksempelet eksporterer for å få med kontoinndelingen Salgsinntekter, så skriver vi det i Beskrivelse:

4_eksporterekonto_beskrivelse.png

 Velg så Fullfør. Du får da opp en bekreftelse på hver av filene som blir eksportert. Noter deg gjerne sti og filnavn:

5_eksporterekonto_bekreftelse.png

 Siden det blir eksporter både en kontoplan-fil (asc-fil) og en kontogruppe-fil (kgr-fil), vil du får opp to meldinger.

 Nå er kontoplan og kontoinndeling eksportert. Dersom du har valgt korrekt plassering vil du se at kontoplanen viser i bildet for import av kontoplan (Periodiske rutiner - Import - Kontoplan/Kontoinndeling):

6_eksporterekonto_resultat.png

 

Du finner også muligheten for eksportere kontoplan og kontoinndelinger på Forespørsel - Resultatrapportering, under Fil – Eksport – Kontoplan/Kontogrupper. På samme sted finner du også importen under Fil – Import.

sigma2.jpg