Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmelding Konto mangler:0

Dersom det mangler kontoer i systemet kan denne feilmeldingen komme.

2 konto mangler 0.png

eller

1 account.png

Denne feilmeldingen kommer når det mangler en eller flere kontoer som det bilaget du holder på med skal føres mot. Du må da sjekke Faste registre – Klient/System – Systeminnstillinger at det ligger kontoer for salg og innkjøp og ikke minst mva kontoer her.

3 klient-system.png

Dersom du forsøker å laste ned innbetalte webordrer kan også meldingen komme, da må du sette inn en konto for dette:

klient_1.jpg