Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Feilmelding String or binary data would be truncated

Execute failed: String or binary data would be truncated.
Denne meldingen kommer når det er for mange tegn i et felt.

1 feilmelding_1.png

Spesielt ved import kan dette være et problem, men også ved lagring av faktura, sending av kreditnota i remittering m.m.
Generelt kan vi si at dersom du får denne meldingen må du sjekke alle felter som lagres i databasen om det er noen av de som er veldig lange og forsøke å korte de ned.