Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Feilmelding ved lagring av reskontropost

Vi vil her beskrive grunnen til og løsningen på feilmeldingen Error updating invoice-marking-system: Execute failed: Violation of UNIQUE KEY constraint ’SINGLE TRANS’. Cannot insert duplicate key in object ’dbo.PostPost’

1 feilmelding.png

Denne feilmeldingen kan komme når du skal registrere poster mot reskontro i regnskapet eller fakturere i fakturamodulen. Det er ulike årsaker til at meldingen oppstår, men den vi ser oftest skyldes at du har opprettet nytt regnskapsår (20yy). Så har du gått inn i året og ført posteringer på reskontro i regnskap, eller opprettet fakturaer i 20yy. Du finner ut at du har gjort noe feil og sletter det nye året 20yy, for deretter å opprette 20yy på nytt. Når du da forsøker å føre posteringer på reskontroer enten i regnskap eller i fakturamodulen kommer denne feilmeldingen og du kommer ikke videre med å lagre bilaget eller den utgående faktura.

Den beste løsningen på denne feilmeldingen er å slette 20yy og deretter legge tilbake backup på 20xx. Denne backupen må da være tatt før du gjorde noen posteringer i 20yy. (NB! bruker dere V3 lønn, må du høre med lønnsavdelingen om du kan lese backup tilbake på 20xx). Ved å lese tilbake backup på 20xx vil alt du har gjort i 20yy være borte, dette gjelder også det som er gjort i 20xx etter at backupen ble tatt.

Har du ikke mulighet til å legge backup tilbake på 20xx (enten pga at dere ikke har backup, eller du ikke kan gjøre det) må du kjøre rutinen Gjenoppbygg registrene på de kontoene du får feilmelding på i siste regnskapsår.


Før denne rutinen kan kjøres må du ta backup av siste regnskapsår, deretter overføre saldoendring fra 20xx til 20yy. Du kan finne oversikt over kontoer med problem ved å ta ut rapporten ”Differanse mellom saldo og åpne poster” i regnskapsår 20yy etter at saldo er overført.

2 rapport_1.png

Eller så kan du å inn på Forespørsel - Åpne poster, og velge å vise de kontoene som har saldodifferanse for å vise hvilke reskontro rutinen skal køres for. Noter de kontonummer som har saldodifferanse.

Når dette er klart kjører du rutinen for en og en konto ved å gå på Forespørsel på konto > Søk fram konto > Avmerking > Fil > Avansert > Gjenoppbygg registeret for denne kontoen.

NB! Du må kun gjennomføre denne rutinen i siste opprettede år.

3 forespørsel.png

4 avansert.png

Denne rutinen åpner opp alle lukkede poster, så dere må også Utføre automerking for de kontoene som gjenoppbygges:

  • Gå på Fil - Systemverktøy - Rutine for post-mot-postavmerking. (Igjen på siste år)
  • Velg En konto, og hent opp kontoen som skal automerkes. Velg videre.
  • Sett på alle haker for hva som skal merkes, unntatt den øverste. "Nullstill merking...." skal altså ikke være på.
  • Kjør gjennom rutinen.
Dersom du sletter året og oppretter på nytt igjen, uten å legge backup tilbake på 20xx, vil fakturaene som ble opprettet på 20yy før du slettet året ligge i fakturamodulen, men bilagene vil ikke finnes i regnskapsmodulen. Disse må du da føre manuelt selv.
Dersom du sendte remitteringsfil til banken før du slettet 20yy må du være obs på at du vil få feilmelding ved innlesning av returfilen.