Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Avskriving

Hvordan beregne og bokføre avskriving.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister - Bokføre avskrivning

anleggsregister_bokføre_avskrivning.png

Når du skal bokføre avskrivinger må du velge knappen Bokføre avskriving. Du kommer da til et nytt vindu der du krysser ut hvilke anleggsmiddel du vil avskrive.

anleggsregister_bilde5.png

Velg først enten Regnskapsmessig avskriving og/eller Skattemessig avskriving, ved å sette hake for det alternativet du velger. For nærmere forklaring på skattemessig og regnskapsmessig avskrivning, se på eksempel under avsnittet.

Velg fra og med, og til og med måned avskrivingen gjelder. Avskrivningene føres alltid på året som er valgt på klienten.

Velg hvilken dato avskrivingsbilaget skal føres på.

Dersom du setter på hake for Avskriv nye anleggsmidler fra anskaffelsesdato vil evt nye anlegsmidler du har valgt å avskrive bli avskrevet fra anskaffelsesdato, og ikke kun for den perioden du har valgt.

Dersom du velger Splitt avksriving mot påkostninger vil kostnadsdelen av avskrivingen bli splittet i en post for det opprinnelige grunnlaget, og en for det påkostede grunnlaget. Balanseposten blir kun en post.

Kryss av for anleggsmidlene som skal avskrives i venstre kolonne i den nederste delen av bildet.

Trykk deretter Beregn for å gå videre.

anleggsregister_bilde6.png

Du får da en oversikt over posteringene som vil bli ført, denne viser hvilke kontoer, dimensjoner osv. avskrivningene blir ført på. Du kan ikke endre feltinformasjon i denne listen. Hvis noe av informasjonen ikke stemmer, må du gå inn på det anleggsmiddelet og endre der. Ser alt riktig ut, trykk Bokfør for å bokføre. Når du har bokført avskrivningen vil restverdier og avskrevet beløpene oppdateres. Avskrivningslisten vil også oppdateres med denne avskrivningen.

Når avskrivingen er gjennomført finner du raskt en oversikt i Avskrivingslisten.

Dersom du skulle ha bokført en avskriving med feil kan du tilbakeføre den. Du finner informasjon om det her.