Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Avskrivingsliste

I avskrivingslisten får du en oversikt over de avskrivinger som er gjort, og restverdien på anleggsmiddelet.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister - Avskrivingsliste

 

anleggsregister_bilde17.png

Avskrivningslisten gir deg en oversikt over avskrivningene som er gjort på et anleggsmiddel. Her kan man velge mellom to visningsmoduser: Alle avskrivninger eller Årets avskrivninger. Ingenting vil vise dersom visningsmodus ikke er valgt.  Siste linjen (som er blå) er en summeringslinje, som viser startverdien, totalt beløp som er avskrevet og sluttverdien.

Listen er ikke editerbar, men kun til informasjon.

Med excel-knappen (første knappen på verktøylinjen) kan man overføre verdiene i listen over til Excel.