Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Påkoste

Dette er en funksjonen kan benyttes dersom du påkoster et anleggsmiddel slik at restverdien skal oppjusteres. Det er altså en funksjon for å balanseføre påkostningen.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister - Påkoste anleggsmiddel

anleggsregister_pakoste.png

Dersom man gjør en oppgradering av et anleggsmiddel kan dette gjøres som en påkostning.

anleggsregister_bilde10.png

Tast inn nummeret til Anleggsmiddelet eller bruk de doble vinklene til å søke det frem.
Legg inn dato for påkostningen.
Legg inn summen for påkostningen
Du vil da i feltet Restverdi få opp den nye restverdien på det aktuelle anleggsmiddelet.
Legg til en beskrivelse av hva påkostningen gjelder.
Velg om påkostningen skal bokføres eller ikke.
Leverandørkonto fylles bare ut dersom man velger å bokføre påkostningen.

Påkostninger kan også overføres fra fakturamottak eller bilagsregistrering. Legg inn detaljene for den inngående fakturaen og velg Rediger - Overfør til anleggsregister. Velg så Påkoste eksisterende anleggsmiddel, og du kommer inn i samme veiviser som ovenfor.