Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Hvordan disponere årsresultat


Regnskapsåret skal avsluttes ved å disponere årets resultat. Normalt vil dette være den siste bokføringen man gjør i dette årets regnskap. Husk å svare ja til å overføre endringene til nytt regnskapsår etter bokføringen i det gamle året.

Vi viser til revisor dersom du er usikker på fremgangsmåte eller er usikker på kontobruk.

Du kan også se video her.

 

Disponering av overskudd.

Nedenfor viser vi et eksempel. Vi går inn i regnskapet for 20xx og finner at overskuddet er kr 55 200,10 og vi forutsetter at alt dette skal overføres til egenkapitalen på konto 2050. Føringen blir da slik:

 

1_hvordan disponere aarsresultat.pngDisponering av underskudd.

Her tar vi utgangspunkt i et årsunderskudd på samme beløp, kr 55 200,10.

 

2_hvordan disponere aarsresultat.png


Hvor finner jeg årets overskudd/underskudd?

Det beste er å velge Forespørsel – Kontrollbilde. Dersom her vises et rødt kreditbeløp i Resultat, da viser regnskapet overskudd, noter beløpet og avsett dette slik som vist i eksempel 1 eller slik revisor har beskrevet.
Er det et blått positivt beløp, viser regnskapet et underskudd, bruk eksempel 2. Du kan også finne årsresultatet ved å bruke rapporten Standard regnskapsoppstilling.


Husk å overføre saldo etter at du har ført årsoppgjørspostene. (Fil -> Systemverktøy -> Overføre saldo til neste års IB)


Tips !
Dersom du vil kontrollere om det ligger et resultat med flere enn 2 desimaler kan det være lurt å sjekke rapporten Avstemming i år 20xx (Avstemming – Bilagsdifferanse). Den vil vise resultatet med alle desimaler.