Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Periodisering

Bilagsregistrering – feltet for beløp

Det er ofte behov for å periodisere inntekter og kostnader. F. eks hvis du mottar en faktura som gjelder flere måneder frem i tid. Systemet kan periodisere et beløp over perioden i inneværende år og inn i neste år (opptil 2 år). Det er kun resultatkonti som kan periodiseres!


Systemet bruker en interimskonto ved periodisering. Dette må være en balansekonto og den må ikke ha mva-kode. Konto 1700 blir foreslått av systemet, men den kan endres om ønskelig.
Interimskontoen er en mellomregningskonto som brukes for å få periodiseringen av det originale bilaget riktig. Mva og reskontro må ha fakturadatoens periode, mens kostnadene skal føres i de periodiserte periodene. Interimskontoens saldo vil gå i null når periodiseringen er fullført. Dette ordner systemet automatisk.


Stå i feltet «Sum» i bilagsregistrering – klikk på knappen […] for å aktivere periodiseringsfunksjonen.

Periodisering - 1.png

Kryss av hvilke perioder du ønsker å fordele kostnaden/inntekten i.
TIPS: Det er mulig å klikke på årstallet for å automatisk krysse av alle månedene i aktuelt årstall.

Resultat: Det blir generert ekstra fordelingsposter i samme bilaget. Kostnaden/inntekten blir fordelt over de periodiserte periodene via interimskontoen.  Fordelingspostene arver teksten til originalbilaget, men får en tilleggstekst som forklarer hvilke perioder og konto periodiseringen kommer fra.  Dette for å lettere kunne avstemme interimskontoen.

Periodisering - 2.png

Periodisering over flere år

Hvis kostnaden/inntekten periodiseres over flere år, vil det være en saldo på interimskontoen pr. 31.12. Denne saldoen vil automatisk blir fordelt ved oppretting av nytt år når saldo er overført og brukeren logger inn i det nye regnskapsåret.

Periodisering - 3.png

Gå inn i bilagsregistreringen – du får beskjed om å bekrefte at prosessen skal starte.

 

Periodisering - 4.png

Periodiseringen blir bokført i det nye året.

Periodisering - 5.png

Merk: Vi anbefaler ikke å korrigere et bilag som er periodisert over flere år. Da kan periodiseringen feile ved overføring til nytt år. Hvis noe må rettes på bilaget som er periodisert, anbefaler vi å kreditere bilaget og periodisere på nytt.