Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Forklaring til modus-innstillinger

Menyvalg: Rediger – Modus/innstillinger

I de forskjellige registreringsbildene som f.eks. bilagsregistrering og budsjettregistrering, er det mulig å definere hvilke felter du ønsker å ha med i registreringsbildet. Du kan fjerne felter, legge til felter, endre rekkefølgen på felt. Du kan IKKE endre standardinnstillingene som er satt opp i programmet, men du kan benytte de modusene til utgangspunkt for ditt eget oppsett (modus).

Forklaring til modus - 1.png

Ønsker du å lage et egendefinert modus - Stå i registreringsbildet – velg det modus du skal bruke som utgangspunkt -  rediger – Modus/Innstillinger – har du valgt modus Fortløpende, får du frem følgende skjermbilde:

Forklaring til modus - 2.png

Under kolonnen "Overskrift" ser du hvilke felter som er med i dette moduset.
Du kan endre teksten på feltene ved å dobbeltklikke på det feltet du ønsker å endre. Felter som er merket (D), er kun informasjonsfelter, og kan ikke endres.
Du kan endre rekkefølgen på kolonnene i registreringsbildet. Merk det feltet du ønsker å flytte, og trykk knappen «Flytt felt opp» (pil opp) eller «Flytt felt ned» (pil ned).
Felter som har hake i kolonnen «Heading», vises øverst i registreringsbildet.

Linjer over.png

Det som du registrerer inn i de feltene, gjelder for alle linjene du fører i registreringsbildet. Bruker du et slikt modus, må du lagre et og et bilag. Bruker du et modus, der alle feltene ligger på samme rekke, f.eks. fortløpende, kan du registrere flere bilag under hverandre før du lagrer.