Meny
Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Import av kontoutskrift

Funksjonen Importer kontoutskrift er laget for å effektivt bokføre posteringer fra bank. Import av filer skjer på csv-format. Her kan egne bankfilter opprettes og brukes direkte.

Menyvalg: Registrere – Bilagsregistrering – Importer kontoutskrift

1 oversikt_1.png

Forklaring til feltene:

Åpne fil: Åpner fildialog for å hente csv-fil som skal importeres

Lagre og bokfør: Lagrer og bokfører postene i listen, enten som ett bilag eller som ett bilag pr linje i listen. Valget for dette gjøres under «Lagre som ett bilag».

Foreslå postering:  Foreslår kontoer å føre mot i linjene i listen.

Skjul reskontro: Er denne på vil ikke kolonnen for Kunde/leverandør vise.

Nytt filter: Tar deg til et nytt grensesnitt der du kan vedlikeholde bankfilter.

Reskontro: Tar deg inn i avmerkingsbildet for kontoen.

Fjern linje: Fjerner linjen som har fokus i listen.

Finn/Ny konto: Søk etter ny konto eller opprett ny.

Finn/Ny kunde: Søk etter kunde eller opprett ny.

Finn/Ny leverandør: Søk etter leverandør eller opprett ny

Hvordan lese inn kontoutskrift:

Først må du få tak i csv-fil fra din nettbank. Filen lagres på disk på område der du har tilgang til å lese OG skrive.

Så går du inn på Importer kontoutskrift i bilagsregistreringsbildet. I filterkomboen velger du din bank. Dersom banken ikke finnes i komboen kan du opprette den ved å velge "nytt filter" i menyen. Se beskrivelse lenger nede.

Velg hovedbokskontoen du skal bokføre mot.

Når bankfilteret og hovedbokskonto er valgt, er du klar til å hente filen fra disk. Velg da "Åpne fil" fra menyen. En fildialog åpner seg og du blar deg frem til filen du vil importere og velger den.

2 åpne fil_1.png

Etter at du har valgt fil kommer du tilbake til import-bildet. 

3 import.png

Her er nå alle linjene fra kontoutskriften lest inn. Du kan velge å fjerne linjer som ikke skal bokføres. Klikk deg inn på linjen du vil fjerne og velg "Fjern linje”.

Det finnes så to ulike metoder for å bokføre postene fra kontoutskriften. Du kan enten føre reskontroføring/kostnadsføring og betaling i samme operasjon (metode 1), eller du kan knytte betalingene mot allerede bokførte utgående eller inngående faktura (metode 2).

Metode 1: Reskontroføring/kostnadsføring på samme tid.

Dersom det er poster på kontoutskriften som skal kostnadsføres ved bokføring, føres både hovedbokskonto og leverandøren på samme linje.

4 metode 1.png

 

Her blir kostnaden ført på konto 4300. Beløpet blir i tillegg ført inn og ut av reskontroen på samme bilag. Føringen her vil ikke føre til endret saldo på reskontroen. Momsen blir postert etter den momskoden som ligger som standard på kontoene.

Metode 2: Føre betaling på tidligere bokførte faktura:

Alle kunde- og leverandørposter må knyttes mot en åpen post. Marker kunden/leverandøren og klikk på “Reskontro”. Åpne poster på denne reskontroen vises, og betalingen må merkes mot en av disse for at du skal få lagret.

2 reskontro.png

Lagre og bokføre

3 lagre.png

Når du har kontonummer på alle linjene som skal bokføres, velger du om du vil lagre hele kontoutskriften på et bilagsnummer, eller om du vil ha et bilagsnummer for hver linje. Så velger du “lagre og bokfør”.

Den importerte filen havner nå i en ny mappe med navnet “importerte filer”. Denne mappen opprettes på den plasseringen som filen hadde før innlesing.

NB! Dersom du får feilmelding i importen må du være oppmerksom på at alle linjene FØR det som gav feilmelding vil være bokført slik at du ikke importere de linjene en gang til.

 

Opprette nytt bankfilter

1 nytt filter.png

Hvordan opprette nytt bankfilter:

For å opprette et nytt bankfilter trenger vi et navn på filteret, dette fylles inn øverst i bildet. Så er det et valg som går på hvilken type fil du ønsker å lese inn for dette bankfilteret.

Du velger skilletegn dersom du skal lese inn en fil som bruker skilletegn mellom feltene, deretter finner du skilletegnet igjen i komboboksen "skilletegn". Dersom du har en fastlengdefil velger du fastlengde (komboen "Skilletegn" vil da forsvinne).

Det som nå skal oppgis er kolonnenr for filer med skilletegn, eller feltposisjoner dersom du har en fastlengdefil. I bildet over er det vist eksempel på fil med skilletegn. I bildet under er eksempel på fastlengdefil.

 

 4 fastlengde.png

Til slutt er det satt opp to felter der du kan skrive inn OCR-tekst og returfil-tekst. Her kan du skrive inn en semikolonseparert (;) tekst slik at de linjene som har den beskrivelsen ikke blir importert. OCR og returfiler blir som kjent lest inn andre plasser, så dette er gjort for at vi ikke skal dobbeltbokføre de postene.