Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kontoregler [Enterprise]

I dette bildet er det mulig å sette opp regler for de ulike kontoene som er i bruk.
Menyvalg - Faste register - Kontoregler

Dette er en funksjon som kun er tilgjengelig i Enterprise-versjonen av Uni Økonomi.

NB: Når du registrerer kontoregler er det viktig å vite at disse vil slå inn på alle transaksjoner mot de aktuelle kontoene. Det er derfor viktig at du fakturerer alle ordrelinjer som ligger i systemet før du lager kontoregler som vil påvirke kontoene disse skal bli ført mot.
Hvis du ikke tar denne forholdsregelen, vil du i enkelte tilfeller kunne oppdage at kontoregelen hindrer at disse ordrene blir fakturert og ført mot konto.
Du må velge Lag ny for å lage en kontoregel.

1 instillinger.png

Forklaring til felter:

Navn: I dette feltet skal du registrere navnet på regelen. I de tilfeller du bryter regelen er det navnet på regelen som kommer opp som feilmelding. Det er derfor å anbefale at du registrerer regelnavn som for eksempel "Konto nr 36100 skal ha avdeling 150". Dette for at bruken av systemet skal bli mest mulig selvforklarende.

Dimensjon: Tradisjonelt finnes disse dimensjonene: prosjekt, avdeling, ansvar, område. Konto ligger som valg i denne listen fordi det er på konto du spesifiserer regler.

Fra: Dette er starten på det spekteret med dimensjoner du ønsker skal bli berørt av regelen.

Til: Dette er slutten på det spekteret med dimensjoner du ønsker skal bli berørt av regelen.

Forslag: I mange registreringsbilder må du selv velge hvilken dimensjon en transaksjon skal føres på. Når det finnes en regel for den aktuelle registreringen, vil du i registreringsbildet bli presentert et forslag til dimensjon basert på hva som er registrert i regelen.

Trigger: Når du lager en regel må denne regelen gjelde for noe. Det er "trigger" feltet sin oppgave å markere for hvilken dimensjon denne regelen skal gjelde. En regel kan bare gjelde for en type dimensjon. I eksemplene under er det for dimensjonen "konto" at regelen skal gjelde. Du kan også sette opp "prosjekt" eller noen av de andre dimensjonene som trigger. Linjer som er triggere vil være markert med turkis farge.

Ikke påkrevd: Når "ikke påkrevd" er krysset av, medfører dette at den gitte linjen ikke blir et krav for transaksjonen. Hvis du har registrert noe i kolonnen "forslag" vil dette forslaget likevel komme med de stedene du blir bedt om å registrere dimensjon.

Eksempelet under illustrerer hvordan du setter opp at det alltid skal være registrert prosjekt på alle kontoer mellom 1000 og 1400. Når denne regelen er lagret, vil alle transaksjoner hvor de omtalte kontoene er deltakere, bli sjekket opp mot denne regelen. Hvis systemet finner at det ikke er registrert prosjekt eller at feil prosjekt er registrert, vil du få tilbakemelding om dette før du kan arbeide videre (meldingen er vist under).

2 oppsett.png

3 varsel.png

I noen tilfeller er det kanskje ønskelig at alle transaksjoner til en eller flere kontoer ikke skal ha ansvar. Eksempelet under viser hvordan dette kan gjøres ved å sette "fra" -1 "til" 0 på avdelingslinjen. Denne regelen vil da sørge for at det aldri vil bli registrert noe ansvar på disse kontoene.

4 ikke dimensjon.png