Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Korrigering av bilag

Bilagsregistrering.
Tilgjengelig i Professional og Enterprise

Det er mulig å hente frem et bokført bilag for korrigering:
Stå i bilagsregistrering – velg korrigering av bilag
skriv inn bilagsnummeret som skal korrigeres i søkefeltet Bilsagsnr. - OK

Korrigering av bilag - 1.png

Du får opp originalbilaget i bilagsregistreringsvinduet. Nå kan du gjøre korrigeringer som å endre beløp, tekst, sette på dimensjoner osv.

Korrigering av bilag - 2.png

Systemet vil foreslå et nytt bilagsnummer. Ønsker du å bruke samme bilagsnummer som opprinnelig bilag, kan du overskrive bilagsnummeret.

Resultat: Det opprinnelige bilaget blir kreditert/nullstilt, og nytt riktig bilag blir opprettet enten med eget bilagsnummer eller i samme bilag som det krediterte.

Hvis du lagrer i samme bilag og søker det opp ved å gå til «forespørsel på bilag», finnes det opprinnelige bilaget fremdeles i regnskapet. Det er nå nullstilt og markert med lys grå farge som indikerer at bilaget er Korrigert/kreditert. Samtidig viser det nye bilaget med sort og tydelig skrift. Velger du å lagre korrigeringen i nytt bilag, finner du samme resultat ved å søke opp begge bilagsnumrene.

Korrigering av bilag - 3.png

Det er mulig å skjule korrigerte/krediterte linjer. Hvis du ikke får noen linjer opp på søket, må du trykke på menyknappen nederst i bildet som viser/skjuler korrigerte rader.

Korrigering av bilag - 4.png

Dersom du korrigerer et bilag flere ganger, dobler bilaget seg for hver korrigering. Alle de krediterte linjene kommer med hver gang! Da må du slette alle linjene som ikke skal være med. Bilaget skal kun inneholde de linjene som er gjeldende. En huskeregel før du lagrer, er at bilaget skal se ut akkurat som det ville gjort om du hadde ført det manuelt i registreringsbildet!


Merk: Korriger aldri fakturabilag fra fakturamodulen ved hjelp av denne rutinen. Faktura SKAL korrigeres i fakturamodulen. Innbetalinger bør krediteres via innbetalingsrutinen enten i faktura- eller regnskapsmodulen. Dette for å sikre at alle registre i fakturamodulen blir oppdatert.

Les også hvordan du krediterer et bilag.