Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Lagre bilag som kladd [Enterprise]

Av og til kan det være nyttig å lagre det du holder på å bokføre som en kladd.

Menyvalg: Bilagsregistrering: Fil - Kladd - Lagre som kladd. 

Dette er en funksjon som kun er tilgjengelig i Enterprise-versjonen.

Når du holder på med bokføring og har for eksempel registrert 20-40 poster av i alt kanskje 70 stykker og det plutselig skulle dukke opp et eller annet som gjør at du må forlate bokføringen, har systemet tatt høyde for dette. Du trenger nemlig ikke lagre bilaget slik at du ikke kan redigere på det senere. Det er mulig å lagre det som en kladd. Da kan du senere hente kladden inn i registreringsbildet igjen og fortsette bokføringen. Du velger selv navn på kladden, slik at den skal bli enkel å finne igjen. Du lagrer som kladd ved å velge Fil -> Kladd -> Lagre som kladd. (Du får også spørsmål om du ønsker å lagre som kladd når du lukker bilagsvinduet uten å lagre.)
1 lagre.png

2 navn.png

Kladden er (standard) navngitt med dato og klokkeslett for når den ble lagret, så den vil være enkel å finne. Men den kan også endres til et ønsket navn etter behov.

Hente kladdet bilag
Å hente en tidligere lagret kladd er like enkelt som å lagre en kladd. Følg menyvalgene og klikk på kladden du skal hente. Kladden er (standard) beskrevet med dato og klokkeslett for når den ble lagret, så den vil være enkel å finne.
3 hente.png
Merk kladden som skal hentes frem og trykk på knappen Ok. Da vil kladden komme frem i bilagsregistreringsbildet.