Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Post mot Post avmerking fra bilagsregistrering

I Uni Økonomi finner du en Post-mot-Postavmerkingsfunksjon som hjelper deg å holde kontroll på reskontro. Du kan merke faktura- og betalingsposter mot hverandre, slik at du får oversikt over hvilke poster som er åpne/ubetalt. For å bruke denne funksjonen, må du registrere alle inngående og utgående fakturaer med fakturanummer.

Dersom du skal registrere en betaling står du i registreringsbildet- fyll inn feltene dato og fakturanummer – Enter. Systemet vil automatisk hente inn riktig post og fylle ut resten av bilaget. (Det forutsetter at fakturanummer ble registrert ved føring av faktura).

Post-mot-postavmerking fra bilagreg-1.png

Dersom fakturanummeret finnes på flere poster får du opp en liste over dem, med mulighet for å velge korrekt post.


Dersom du ikke har fakturanummeret det skal føres betaling på, kan du benytte Reskontro-knappen.

Post-mot-postavmerking fra bilagreg-2.png

Skriv inn kunde/leverandørnr (alternativt trykk <F4> og søk) under kolonnen Kontonr, og trykk deretter <F12> eller trykk knappen Reskontro i verktøylinjen. Dette gir en oversikt over alle registrerte bilag på leverandøren.
 
Et eksempel er vist, hvor vi skal godkjenne en betaling til leverandør 200001.

Post-mot-postavmerking fra bilagreg-3.png

Merk faktura(er) som skal registreres og trykk knappen Godkjenn merking. Registreringsbildet blir automatisk oppdatert. Fyll ut resten av bilaget (korriger eventuelt beløp dersom delbetaling).

Bruker du en annen hovedbokskonto for bank enn det som blir foreslått, må du endre det i klient/system:
Faste registre – klient/system – systeminnstillinger – Diverse under fakturainnstillinger – konto for innbetaling. Denne kontoen blir brukt når systemet genererer ut- og innbetalinger.

Post-mot-postavmerking fra bilagreg-4.png

MERK: Registrer ALLTID fakturanummer i bilagsregistrering ved føring av fakturaer!
Bruker dere fakturamodulen sammen med regnskapsmodulen, anbefaler vi å bruke innbetalingsbildet til å føre betalinger fra kundene. Les mere her.