Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Smart bokføring

Bilagsregistrering – Smart bokføring

Smart bokføring hjelper deg med registrering av inngående fakturaer basert på tidligere føringer på leverandørene. Systemet henter informasjon fra den siste føringen som er gjort mot aktuell leverandør. Dersom forrige føring ble fordelt på flere kostnadskonti og dimensjoner, foreslår systemet samme fordeling.
Du kan velge mellom SMART bokføring, SMART remittering eller ingen SMART. Knappen er en på/av-knapp. Når du har trykket den på, er den gul. Trykker du på knappen igjen, forsvinner gulfargen. Da er funksjonen slått av.
Når du går ut av bilagsregistreringsvinduet, blir funksjonen slått av. Hver gang du åpner bilagsregistreringsvinduet, er funksjonen slått av.

Slå på og av Smartfunksjon - 1.png

Når funksjonen SMART bokføring er slått på, kommer følgende bilde frem som du må fylle ut med nødvendige opplysninger.

Utfylling - 2.png

Når bildet er fylt ut med nødvendige opplysninger – Trykk OK. Bilagsregistreringsbildet vil nå vise et ferdig bokføringsforslag basert på tidligere føring mot aktuell leverandør. Dersom det ikke finnes tidligere føringer på leverandøren, vil det ikke komme noe forslag.
I det du begynner å føre på nytt bilag, kommer boksen frem igjen for ny utfylling.

Bilag - 3.png

Merk: Når bilaget blir ført ved hjelp av funksjonene Smart bokføringer, blir kostnadskonto ført  på kreditsiden og beløpet blir ført med negativt fortegn.

SMART REMITERING

Du slår på funksjonene Smart remittering på samme måte som Smart bokføring. Trykk på pilen til høyre i feltet "Smart bokføring". En liste med valg kommer frem - velg Smart Remittering.

Velge remittering..png


Med SMART remittering bruker du Remittering som før, men når du kommer tilbake fra remitteringsbildet, vil systemet foreslå motkontoer for deg basert på tidligere føringer. Du slipper å fylle ut hjelpebildet som i vanlig bokføring (se over).