Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjett - Rapporter

Det finnes flere ulike metoder for å vise budsjettall. Det finnes både rapporter og forespørsler. Du kan se budsjettet for seg selv, eller sammenligne med regnskapstall.

Det er kun budsjettversjonen som er definert med Status lik Aktiv og Budsjettype lik Opprinnelig budsjett i regnskapsåret, som kommer frem på alle forespørselrutiner og rapporter som standard. Noen rapporter gir deg anledning til å hente Aktivt Budsjettalternativ eller endre til aktivt opprinnelig budsjett.

Rapporter

Det er en egen mappe for budsjettrapporter i Rapportoversikten. 

37_Rapporter.png

Utskrift av rapporter

Det er mulig å ha et aktivt budsjettalternativ innenfor et regnskapsår og et aktivt opprinnelig budsjett innenfor et regnskapsår. Det vil derfor være to budsjetter som er mulig å sammenligne med regnskapstallene innenfor regnskapsåret i utvalgsbildene på rapportene. 

Ønsker du å sammenligne med et annet budsjettforslag enn det utvalgsbildet i rapportene viser, kan du gå inn i Faste register-Budsjettversjoner og endre status fra Ikke aktiv til Aktiv. Endrer du status på et budsjett, vil systemet automatisk endre status på annet aktivt Budsjettforslag eller aktivt Opprinnelig budsjett samme år, til Ikke aktivt.

 

38_utvalg.png

 Det finns også mulighet for sammenligning mot budsjett på rapporter i rapportgruppe Resultat og Balanse. Prøv f.eks rapporten Økonomioversikt m/4 valgfrie kolonner.

 

Visning av budsjett som sammenlignes med regnskapstall i forespørsel-bilder

Skal du sammenligne tallene for en konto, periodisert kan du f.eks se på Forespørsel - Forespørsel på konto

1_budsjett_forespørselkonto.png


Du kan også sammenligne hele resultatet med aktivt/opprinnelig budsjett på Forespørsel - Resultatrapportering

2_budsjett_resultatrapportering.png