Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjett - registreringsbildet

Oppsett/redigering av registereringsbildet for budsjettposter.

Menyvalg: Rediger - Budsjettregistrering - Rediger - Modusinnstillinger

Standardoppsettet av registreringsbildet for budsjett (Modus Standard) ser slik ut:

3_budsjett_hjem.png

Dersom du ønsker å endre på det, velg  Rediger - Modusinnstillinger

 20-innstillinger.png

Valgene er som følger:

Pil opp, pil ned Se ikon for pil opp og pil ned. Flytting av felter for å endre rekkefølgen på feltene. Det feltet som viser øverst i denne listen er det som vil være lengst til venstre i registreringsbildet

Legge til felt (Ikon er en tabell med +) For å legge til flere felter/overskrifter klikker du på Legg til felt Da vil du få opp en meny over tilgjengelige felt. Marker det du vil ha inn, og trykk OK.

Overskrift: Dersom du setter hake for Overskriftlinje, vil dette feltet vises øverst/i headingen i registreringsbildet. At et felt ligger i Overskriftlinjen, betyr at det du har registrert i det feltet vil gjelde for alle linjene du fører i registreringsbildet under. Har du f.eks Avdeling og Prosjekt som overskrift kan du fylle ut en kombinasjon av Avdeling og Prosjekt, og så gjelder alle budsjettposteringene gjort under for den kombinasjonen. Fordelen her er at du bare trenger å føre Prosjekt/Avdeling en gang, i stedet for en gang pr linje (konto) som gjelder for kombinasjonen.

Hopp til:  Her kan du velge hvordan markøren skal hoppe når du taster Enter. I utgangspunktet vil markøren flytte seg ett felt til høyre, men du kan f.eks velge at når du har tastet Konto, så skal markøren hoppe direkte til Sum. Det vil se slik ut:

4_budsjettmodus_hopptil.png

Fjern felt Dersom du ønsker å fjerne felt, markerer du feltet og trykker Fjern felt (Ikon er en tabell med rødt kryss). Feltet blir ikke fjernet for alltid (du kan sette det inn igjen).

Navn: Husk å lagre ditt registreringsmodus med eget navn. Systemet tillater ikke at du redigerer på standardmoduset. Du må lagre med nytt navn.