Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjettversjoner

Du kan ha et uendelig antall budsjettversjoner innenfor hvert regnskapsår (Årstall). Alle versjoner du  har laget,  blir liggende i registeret.


Menyvalg: Faste register - Budsjettversjoner

 

16_budsjettversjoner_1.png

Du finner også budsjettversjoner under Registrere - Budsjettregistrering - Rediger - Budsjettversjoner.

I registeret lager du nye budsjettversjoner eller redigerer eksisterende.

Du kan ha et uendelig antall budsjettversjoner innenfor hvert regnskapsår (Årstall). Alle versjoner du  har laget,  blir liggende i registeret. Systemet kan kun ha et budsjett med Status lik Aktiv og Budsjettype lik Opprinnelig budsjett pr Årstall.

Det er budsjettet som innehar disse to egenskapene som vises automatisk  på rapporter. Videre er det kun mulig å ha et Aktiv Budsjettalternativ innenfor hvert regnskapsår.

Du kan til enhver tid endre status på begge budsjetttyper, systemet tar seg av omdefinering av andre budsjetter til ikke aktiv.

17_aktiv.png

 

Forklaring til feltene:

Nr og Navn:

Systemet nummererer fortløpende dersom du ikke overstyrer med egne valg

Navn på budsjett valgfritt.  Det kan være greit å ha årstall bak navnet, men årstallet definert på budsjettversjonen blir også vist i registreringsrutinene. Dersom du lager flere budsjettversjoner på et regnskapsår, husk å lage et unikt navn, slik at det blir lett å kjenne igjen i registreringsbildet for budsjettposter og i utvalg på budsjettrapporter.

Status:

  • Aktiv er status på de budsjettversjoner du ønsker skal være synlig  og valgbar når du skriver ut rapporter.
  • Ikke aktiv  er status du setter på budsjettversjoner du ønsker ikke skal være synlig i rapportutvalget. Når du arbeider med en budsjettversjon som er grunnlag for budsjettarbeidet kan den typisk ha status aktiv, men i ettertid dersom budsjettversjonen ikke ble vedtatt, kan du omdefinere status til Ikke aktiv.

Budsjettype:

  • Opprinnelig budsjett: Type budsjett som automatisk vil vises som budsjettkolonne på forespørselsrutiner og i rapporter hvor budsjettversjonen ikke er valgbar. For at budsjettype Opprinnelig budsjett skal vises automatisk må budsjettet samtidig være definert med Status lik Aktiv. Et budsjett av type Opprinnelig budsjett og status Aktiv kan med andre ord karakteriseres som det  gjeldende budsjett innenfor et årstall.    
  • Budsjettalternativ: Fordi du kun kan et aktivt opprinnelig budsjett innenfor et årstall har du behov for å definere eventuelle alternative budsjettforslag innenfor et år med denne budsjettype. For at du skal få velge et budsjettalternativ på rapportene for sammenligning med regnskapstall, må du definere budsjettet med Status Aktiv.

Årstall:

Hvilket årstall budsjettversjonen skal gjelde for. Det er mulig å registrere budsjetter frem i tid. Når du går inn i registreringsrutinen vil systemet vise hvilket årstall som er definert, bak navnet på budsjettforslaget.