Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Viktig å tenke på når du skal opprette dimensjoner

Når du skal opprette dimensjoner bør du tenke på hvordan du nummererer dimensjonene dine.

Når du skal ta ut rapporter der du skal ta fra-til en gitt dimensjon, f.eks. prosjekt slik vi viser nedenfor er det viktig å ha logiske nummer på prosjektene.
1 oversikt_5.png

I dette eksempelet vil du ha problemer med å få ut rapporter på hva som hører til prosjekt nr 1, Hovedhuset, dersom noe er ført med prosjekt 1, noe med 100,101 og 102. For når du tar ut rapport og velger prosjekt 1-102 vil du få med det som er ført på prosjekt 2 også. Tar du ut rapport med utvalg 100-102 får du ikke med det som eventuelt er ført direkte på prosjekt 1. Selv om prosjekt 1 er et hovedprosjekt tar ikke rapportene med det som ligger som underprosjekt.

 

2 oversikt 2.png
I dette eksempelet vil du kunne ta ut rapport fra 100-103 og få med alt som hører til prosjekt Hovedhuset, 200-serien tilhører neste prosjekt osv. Vi anbefaler å sette opp dimensjonene på denne måten.