Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Eksport av data fra rapport

Alle rapportene i Uni kan eksporteres og viderebehandles.

Først velger du en rapport og forhåndsviser den:

1 utvalg.png

Dersom dette er en av de nye rapportene kommer du inn i dette bildet:

2 utskrift.png

Her ligger det en del valg oppe til venstre, hold musepekeren over ikonene, så får du en forklaring til hver knapp.
Velger du nedtrekksmenyen til Save får du opp valgene som vist i bildet og kan velge å lagre rapporten i et av disse formatene.
De samme valgene ligger under ikonet for epost og du kan sende rapporten på valgt format på epost direkte fra rapportoversikten.

 

Dersom du skal eksportere en av de gamle rapportene ser bildet slik ut:

3 gammel rapport.png

Her kan du oppe til venstre velge mellom 5 forskjellige eksportformat og dersom du skal sende rapporten på epost må du først lagre vedlegget på maskinen.