Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Eksport til excel fra søkebilder

Fra enkelte steder i programmet er det lagt inn en funksjon for å eksportere innholdet til excel.

Her ser du skjermbilde fra Forespørsel konto:

1 konto.jpg

Her ser du skjermbilde fra Forespørsel bilag:
2 bilag.jpg

Trykker du på excel-knappen her blir det generert et excel-ark som tar med seg alt innholdet i forespørselen.

Velger du html fil her vil det bli laget en html fil. Denne filen må så åpnes i en nettleser.
3 html.png

Fra oversiktsbildet er det også lagt inn funksjon for å kunne eksportere dataene i bildet til excel:
3 oversikt.jpg
Eksporten tar med seg alt i søkekriteriet, ikke bare det som viser på skjermen.


I fakturamottak kan du også eksportere ut listen til excel ved å høyreklikke på en av linjene:

4 FM.jpg