Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Andre Opplysninger

Det finnes en del tilleggsopplysninger til et anleggsmiddel, som det kan være greit å samle på ett og samme sted. Dette er f.eks opplysninger om vedlikehold, forsikring o.l.

Vedlikehold

De fleste anleggsmidler må vedlikeholdes, enten av bedriften selv, andre, eller leverandøren som solgte varen. Opplysningene under Vedlikehold kan du registrere inn for å holde rede på dette.

anleggsregister_bilde15.png

Forklaring til felter:

Vedlikeholdsleverandør: Legg inn leverandør som vedlikeholder anleggsmiddelet. Trykk på søkeknapp for å søke frem leverandør.

Neste servicedato: Legg inn dato for neste servicedato. Bruk søkeknapp for å finne dato.

Garantidato: Legg inn dato for når garantien ble opprettet. Bruk søkeknapp for å angi dato.

Under vedlikehold: Kryss av her dersom anleggsmiddelet er under vedlikehold. Dette for å kunne finne ut hvilke anleggsmidler som til enhver tid er inne til vedlikehold.

Historie: For å opprette et nytt vedlikehold, må du trykke på Ny. La ID feltet stå blankt for at systemet selv skal finne neste ledige ID. Denne ID'en kommer når du trykker på Lagre.  Dersom du skal slette et vedlikehold kan du trykke på slett.  Dette er informasjon man legger inn her for å holde oversikt.

Forklaring til felter:

ID: Hvert vedlikehold vil få en unik id. Dette feltet er sperret slik at brukeren ikke får tastet inn verdi i feltet. Vedlikeholdet får id når man lagrer.

Servicedato: Datoen for når servicen ble utført. Bruk  søkeknapp for å angi dato.

Leverandør: Leverandørnummeret til leverandøren som utførte vedlikeholdet.

Pris: Prisen for vedlikeholdet.

Kommentar: Her kan man beskrive hva vedlikeholdet gikk ut på.

Forsikring

De fleste anleggsmidler trenger forsikring. For eksempel biler, hus, båt, hytte osv. Forsikringsopplysninger kan du registrere her.

anleggsregister_bilde16.png

For å opprette en ny forsikring på anleggsmiddelet må du trykke på Ny. La ID feltet stå blankt for at systemet selv skal finne neste ledige ID. Denne ID'en kommer når du trykker på Lagre.  Dersom du skal slette en forsikring kan du trykke på Slett.

Forklaring til felter:

ID: Dette er den unike identifikatoren til posten i tabellen. Du behøver ikke skrive inn ID selv. Systemet tar seg av dette og gir den automatisk neste ledige nummer ved lagring. Det er fullt mulig å bruke samme type forsikring på flere anleggsmidler. Skriv inn en eksisterende ID i ID feltet, og raden fyller seg selv.

Beskrivelse: Legg inn beskrivelse for forsikringen. For eksempel: Gjensidige Bilforsikring.

Polisenummer:  Legg inn nummer på polise.

Leverandør av forsikring: Skriv inn (eller søk) leverandør av forsikring. Dersom det er Gjensidige som er leverandør av forsikringen må du ha opprettet Gjensidige som leverandør i systemet. Bruk søkeknapp for å søke frem leverandør. Dersom leverandøren ikke er opprettet må du gå på Leverandører/Kreditorer for å opprette leverandøren.

Type forsikring: Bruk rullegardinmenyen til å angi forsikringstype. Trykk F3 eller Lag ny for å legge til forsikringstyper i underregister. En forsikringstype kan for eksempel være Bil m/ ansvar, Innbo etc.

Gyldig fra dato: Angi dato for når forsikringen trår i kraft.

Gjelder til dato: Angi dato for når forsikringen går ut.

Årlig premie: Angi beløp som skal betales hvert år for dette anleggsmiddelet.

Dekning ved skade: Angi beløp som blir dekket av forsikringen ved skade.

Blokkert: Dersom du krysser av for denne vil raden bli hvit. De aktive forsikringene er blå. Grunnen til at du kan blokkere en forsikring, er at du vil beholde historikken på den. Dersom du hadde slettet den ville all historikk forsvinne.

Sist modifisert: Angi dato ved å bruke   for å sette inn dato for når denne forsikringen sist ble modifisert.  Sist modifisert (forsikringer) er datoen man sist modifiserte forsikringen hos forsikringsselskapet. Man vil gjerne ikke få papirene og oppdatere anleggsregisteret før en uke eller mer etter at den sist ble modifisert.

Dokument

Her kan du ha full oversikt over all korrespondanse du hatt i forbindelse med anleggsmiddelet, både inngående og utgående. Dette gir deg en meget enkel måte å holde orden på historikken!

Uni Økonomi har innebygd dokumenthåndtering med fletting mot f.eks. Word eller andre tekstbehandlere.

Dokumentsystemet støtter både Microsoft Word-formatet og såkalt rich text format (.RTF). De fleste tekstbehandlere støtter RTF, også tekstbehandleren WordPad som følger med alle versjoner av Microsoft Windows siden Windows '95 og NT 4.

Hvordan du bruker denne står beskrevet under Dokumentsystemet .