Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Lagre og logge avskriving

Dersom du ønsker å oppdatere restverdien på et anleggsmiddel uten at noe blir bokført kan du benytte denne funksjonen. Dette er f.eks aktuelt når du oppretter et anleggsregister som har blitt avskrevet manuelt tidligere.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister - Fil - Lagre og logge avskriving.

Under menyen Fil, i Anleggsregisteret, finner du menyvalget "Lagre og logge avskrivning". Det er nå viktig å skille mellom "Lagre og bokføre avskrivning" og "Lagre og logge avskrivning". Forskjellen er at ved bokføring av avskriving føres et bilag i regnskapet, og restverdien, avskrivningsverdien og avskrivningslisten til anleggsmiddelet blir oppdatert. Ved logging av avskrivning derimot fører du ikke noe bilag i regnskapet, kun avskrivningsverdier, restverdier og avskrivningslisten blir oppdatert.

Logging av en avskrivning vil være aktuell hvis du for eksempel i år 2015 skal registrere et anleggsmiddel som ble kjøpt i år 2013. Dette anleggsmiddelet har for eksempel blitt avskrevet regnskapsmessig med totalt kr. 75.000,- fra 1.1.2013 og til 31.12.2014, men selve bokføringen har allerede skjedd.

Du må i dette tilfellet bruke menyvalget "Lagre og logge avskrivning", for med valget "Lagre og bokføre avskrivning" vil du i tillegg til å oppdatere avskrivningslisten avskrivningsverdier og restverdier bokføre avskrivningen. Men selve bokføringen har jo forekommet på et tidligere tidspunkt.

anleggsregister_bilde8.png

Når du har registrert opplysningene som vist over vil avskrivningen bli logget, men det blir ikke laget noen føring i regnskapet.  Du kan registrere logging både med positivt og negativt fortegn.

Tilbakeføre logget avskrivning  

Dersom du har logget en avskriving som ikke skulle ha vært der, så kan du tilbakeføre den.

Menyvalg Faste register - Anleggsregister -  Fil - Tilbakefør logget avskriving.

anleggsregister_bilde9.png

Her har du mulighet til å tilbakeføre de avskrivningene du har logget. Dette gjøres ved å krysse ut første kolonne "Tilbakefør" i ønsket linje, og trykke OK. Avskrivningslisten, avskrivningsverdier og restverdier vil da oppdateres.