Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Tilbakeføre avskriving

Dersom du har bokført en avskriving med feil i kan du bruke denne funksjonen for å tilbakeføre avskrivingen. Denne funksjonen vil både oppdatere regnskap og anleggsregisteret. (Korrigering av bilag vil kun oppdatere regnskapet.)

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister - Tilbakeføre avskrivninganleggsregister_tilbakefore.png

Her kan du tilbakeføre avskrivninger som du har ført. Når du trykker på knappen Tilbakeføre avskrivning får du opp et slikt skjermbilde:

anleggsregister_bilde7.png

Du krysser da av for de bilagene du ønsker å tilbakeføre. Ved å tilbakeføre bilaget gjennom anleggsregisteret og ikke direkte fra menyen "kreditere et bilag" på registreringsmenyen i regnskapsmodulen, så får du oppdatert restverdier og avskrivningslisten riktig.