Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kundekategorier

I fakturamodulen kan du dele kunderegisteret ditt inn i kategorier, slik at du f.eks kan ta ut lister for de enkelte kategoriene. En kunde kan være med i flere kundekategorier.

Menyvalg: Faste registre - Kategori (kunde)

98_kunde_kategori.png

Ved å dobbelklikke i feltet Nr kan en legge inn nye kundekategorier i tillegg til de som er der som standard (privat og bedrift). De som ligger inne som standard kan slettes, men bare dersom de ikke er i bruk. Du kan legge inn opptil 1000 nye kategorier.

For å tilknytte en kunde til en eller flere kundekategorier, går du inn på kundekortet (Faste registre -> Kunde). Klikk blyant-knappen i feltet Kategori, og sett hake for den/de kategoriene kunden skal være med i. Velg OK og Lagre til slutt.

99_kunde_kategori_velg.png

Merk: En kunde kan ligge i så mange kundekategorier du ønsker.