Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Adresse

Under Adresse finner du adresse- og kontaktopplysningene til kunden.

 

1_kundekort.png

Forklaring til feltene:

Adresse: Gatedressen til kunden. (Eventuelt postboksadresse) 

Postnummer/poststed: Om du fyller inn et postnummer som er gyldig vil poststedet bli fylt ut automatisk.  

Landkode/Land: Skriv inn kode for land med 2 bokstaver. For Norge benyttes NO. Det er kun nødvendig å fylle ut dette feltet dersom du skal fakturere i valuta til kunden.

Postadresse: Kryss av dersom adressen skal enten være besøksadresse eller postadresse, evnt begge. Du vil kunne registrere flere adresser under skilleark Adresser, og dermed kan du krysse av for hvilken adresse som skal benyttes ved fakturering/levering og lignende.  

Når det gjelder telefon, faks, epost, mobil og lignende så kan du registrere flere forekomster av disse. Du vil finne alternativer for det under de tilhørende arkfanene/skillearkene. Opplysningene i bildet er organisert i et "mappearkiv". Dette betyr at du må klikke på "arkivflikene" eller "arkfanene" for å få opp flere opplysningsbilder.

Kontakter inneholder de kontaktene du har opprettet på kunden.
Telefoner inneholder de telefonnumrene du har registrert på kunden.
Adresser inneholder adresseopplysningene du har registrert på kunden.
Epost adresser inneholder de adressene du har registrert på kunden.

Det er de opplysningene som er krysset av i feltet for Standard/Gjeldende, som viser øverst på kundekortet. Grunnen til dette er at dersom det ikke er krysset av her så vil ikke telefonnumrene vise på kundekortet når du åpner dette.  
Du oppretter nye oppføringer, eller sletter eksisterende oppføringer, via knappene nederst i bildet.