Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Kundestatus

 

Kundestatus finner du i kundekortet. Den ligger som en knapp under Hjem og under Vis i kundekortet. Dette bildet gir tilgang til faktura-, ordre-, tilbud-, reskontro/bokførings-, purring- og renteinformasjon for aktiv kunde. (I regnskap ser du ikke alle arkfanene.)

Du har egne skilleark/arkfaner for de ulike registrene. Under hvert skilleart får du opp den mest sentrale informasjonen:

2021-11-05_07-32-05_2.jpg

Som du ser på faktura, så ser du fakturanummer, dato, forfall, status, totalsum restbeløp o.l. Forfalte faktura viser med blågrønn bakgrunn. Du vil også se om fakturaen er purrestoppet eller rentestoppet.

Du kan også ved å høyreklikke på den aktuelle fakturaen velge om du skal forhåndsvise, skrive ut, endre eller sette purrestopp. Legg merke til at de som er satt som purrestopp har et trafikklys som lyser rødt. Dersom du dobbelklikker for å forhåndsvise en blankett vil den forhåndsvise fakturaen med den blanketten som brukeren sist valgte å forhåndsvise fakturaen med.

2021-11-05_07-41-33.jpg

 

 

Det er faktura-arkfanen som har mest informasjon/funksjonalitet.

Ved å dobbelklikke på for eksempel en ordre eller et tilbud, kan en få en forhåndsvisning av denne. Du kan eventuelt høyreklikke for å få valgt rapport.

Reskontro-arkfanen vil vise alle posteringer på reskontroen på det regnskapsåret du står inne på.

Under Purring ser du alle purringer som er registrert på kunden. Her har du i tillegg to valg; Slett purring og Nullstill purring. Knappene gjelder den linjen du står på.

  • Slett purring vil slette purringen helt, som om den aldri var kjørt. Dersom du f.ekss har kjørt andre gangs purring på en faktura, men har glemt å sende den, kan du slette denne purringen for å få fakturaen opp i purrelisten på nytt.
  • Nullstill purring vil sette purringen som ferdigbehandlet. Det vil fremdeles være registrert at fakturaen er purret, men dersom det f.eks. kommer betaling på fakturaen så vil ikke systemet foreslå å ta betalt for purregebyret, og da heller ikke opprette noen økonomipost på det.