Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Salgsinfo

Salgsinfo-fanen brukes til å registrere enkelte opplysninger på kunden som kan være til hjelp i salgsprosessen.

16_kundekort_salgsinfo.png

Tilhører selger: Angi hvilken selger kunden tilhører. For å opprette selgere må du gå på Faste registre - Selger i Fakturamodulen. Å angi en fast selger på kunden vil si at når du for eksempel registrerer en faktura så vil den faste selgeren komme som selger uansett hvem som registrerer salget (kan overstyres i fakturabildet).  

Forhandlers kundenr: Dersom kunden har kjøpt varer gjennom en forhandler så kan forhandlers kundenummer skrives inn her.  

Kilde: Angi hvor kunden fikk høre om dere.  (Tast F3 når feltet er aktivt for å opprette ny kilde)  

Kampanje: Angi hvordan kunden fikk høre om dere. (Tast F3 når feltet er aktivt for å opprette ny kampanje)  

Intern kunde: Kryss av dersom kunden er en intern kunde.  

Intern avdeling: Angi avdeling til den interne kunden. Hvordan du oppretter nye avdelinger kan du lese mer om under Dimensjoner.  

Regnskapsdata: Fylles ut dersom du har valgt å laste ned regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene  

Hent regnskapsdata: Denne knappen blir aktiv dersom det finnes organisasjonsnummer på kunden. Du kan da velge å laste ned regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene. Regnskapsdataene vil da vise til høyre i dette bildet  

Vis alle regnskapsdata: Viser alle regnskapsdata, ikke kun hovedtallene  

Oppdater regnskapsdata: Laster ned oppdatert regnskapsinfo fra Brønnøysundregistrene.