Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Opprette kunde og leverandør samtidig

Dersom du ofte har behov for å opprette en kunde som både kunde og leverandør, eller en leverandør som både leverandør og kunde, så kan du sette på en innstilling som gjør at du får spørsmål om det skal opprettes i begge register ved lagring.

Du finner innstillingen under Rediger - Innstillinger, både i kunde- og leverandørkortet. Dersom du setter på innstillingen i kundekortet, vil systemet spørre om du skal opprette leverandør også. Dersom du vil at systemet også skal spørre om å lage kunde når du lagrer en leverandør, så må du sette på innstillingen i begge bilder.

Sett hake for "Også spørre om å lagre som  leverandør" i innstillingene for kundekortet, og/eller "Også spørre om å lagre som kunde" i leverandørkortet:

 

1_innstilling.png

 

Når innstillingen er på plass, vil du få spørsmål "Vil du også opprette som ny...?" kunde eller leverandør når du lagrer:

2_melding.png

Svarer du Ja på meldingen vil du få opp et bilde for valg av nummerserie den nye kunden eller leverandøren skal lagres i. Velg korrekt serie. Når du har valgt ok der vil du se at f.eks. den nye kunden er lagret, og dersom du går inn i leverandørkortet så vil du finne den nye leverandøren:

3_begge.png

 

NB: Det er neste ledige i nummerserien du velger for det andre registeret som bestemmer hvilket nummer det blir lagret på. I dette eksempelet var neste ledige i leverandørserien som ble valgt 200000. Dersom det hadde vært 200153 så ville leverandøren ha fått det nummeret.