Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Dokumenter

Du kan knytte utgående og inngående dokumenter mot en leverandør, for å ha oversikt over korrespondansen med leverandøren.

Menyvalg: Faste register - Leverandør - Dokumenter

8_leverandør_dokument.png

Her har du full oversikt over all korrespondanse du har med leverandøren, både inngående og utgående. Dette gir deg en meget enkel måte å holde orden på historikken.

Unimicro V3 har innebygd dokumenthåndtering med fletting mot f.eks. Word eller andre tekstbehandlere. Dokumentsystemet støtter både Microsoft Word-formatet og såkalt rich text format (.RTF). De fleste tekstbehandlere støtter RTF, også tekstbehandleren WordPad som følger med alle versjoner av Microsoft Windows siden Windows '95 og NT 4.

Se mer om dette i artikkelen Dokumentsystemet.