Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Vis

Vis-menyen i leverandørkortet

3_leverandør_vis.png

 

Flere av funksjonene i denne menyen er beskrevet under Hjem. De andre er:  
 
Kart: Viser kart med leverandøren sin adresse i nettleser.
 
Kjørerute: Viser strekningen fra klientadressen til adressen på kunden i nettleser som en kjørerute.
 
Oppslag i enhetsregister: Her kan du slå opp leverandøren i Brønnøysundregistrene. Det gir f.eks oppdatert regnskapsinfo.  
 
Telefonkatalogen bedrift

Oppdater mot telefonkatalogen: Med en leverandør aktiv i kundekortet kan du velge Oppdater mot telefonkatalogen. Du får da tilgang til å oppdatere leverandøren med opplysninger fra telefonkatalogen.
 
Telefonkatalogen innstillinger: Unimicro V3 har mulighet for oppslag mot Telefonkatalogen. Alle har tilgang til å søke opp kunder/leverandøre og opprette dem/oppdatere dem via telefonkatalogen. (Standard Brukernavn er uni micro og passord er 1880.)  I tillegg kan du kjøpe mulighet for oppslag mot Telefonkatalogen bedrift og du kan kjøpe kontantkort som gir tilgang til å sende sms fra systemet. Innstillingene registreres inn i dette bildet.
Dersom du ønsker å bestille kontantkort el.l, benyttes bestillingsskjemaet du får tilgang til ved å trykke knappen Info/Bestilling.