Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nummerserier - Bilagsserier

Bilagsseriene er nummerseriene for bilagsnummer i regnskap. Du har tre standardserier som du kan redigere på. I Professional og Enterprise kan du i tillegg lage flere.

Menyvalg: Faste register - Nummerserier - Regnskap

Bilagsseriene ser du vanligvis under Regnskap i nummerserie-bildet. Det er de som har Register Transaksjoner. Det er viktig at de ikke overlapper. Det er også lurt å definere laveste/høyeste nummer, da bilagsseriene starter fra start igjen på nytt regnskapsår.


nummerserier_bilde1.png

Det er kun mulig å skrive i de feltene som er hvite. Du kan også hake av i boksen for Vis siste brukte nummer i seriene for å kontrollere det siste nummeret som ligger i systemet.  Dersom du ønsker å endre på en serie kan du dobbelklikke på den eller trykke på knappen Detaljer

nummerserier_detaljer.png

Du får da opp en boks:

nummerserier_bilde2.png

Her kan du gjøre endringer på serier som alt er opprettet. Du får ikke stilt en serie tilbake, men du kan for eksempel sette neste ledige noe høyere.
 
Dersom du ønsker å opprette en ny serie trykker du Ny (kun tilgjengelig i Professional og Enterprise):

nummerserier_ny.png

Du får da opp boksen

nummerserier_bilde3.png

Her legger du inn opplysningene for nummerserien. I eksempelet over har vi opprettet en nummerserie for lønnsbilag.  Det er et du skriver i Beskrivelse du får opp som valg ved lagring/bokføring.Feltet Oppgave viser til ved hvilke oppgaver/operasjoner systemet skal benytte denne nummerserien. Feltet Register viser til hvilken tabell denne nummerserien skal benyttes i. (Derfor vil f.eks alle nummerseriene på arkfanen regnskap ha Register Transaksjoner)
 
Når du er fornøyd, velg OK.
 
Velg Lagre i selve Nummerserie-bildet også når det er gjort endringer.
 
MERK: For å unngå vanskeligheter senere er det viktig å endre nummerseriene FØR du begynner å fakturere/bokføre ol. Ta sikkerhetskopi før du gjør endringer. OG - Den laveste nummerserien MÅ begynne på 1 (en), ikke 0 (null).