Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nummerserier - velg serie

 

Når du har opprettet flere nummerserier er det viktig å velge riktig serie når du skal lagre. Dette ser litt ulikt ut i de ulike registreringsbildene. Systemet vil forsøke å huske hvilken nummerserie din bruker benyttet sist du lagret f.eks bilag, men klarer ikke alltid det. Oppdateringer av programvare o.l. kan gjøre at systemet ikke finner tilbake til hva din bruker benyttet sist. Det er derfor viktig at du kontrollerer nummerserien før du lagrer.

Felles:

I de fleste bilder der du skal bokføre, så får du opp en boks for valg av bilagsserie når du trykker Lagre. Dette er uavhengig av modul, og boksen ser lik ut alle steder:

6_velgserie_lagre.png

Velg nummerserien i feltet nr.serie. Trykk pilen til høyre for å få opp listen over tilgjengelige nummerserier.

Dersom du ønsker å overstyre bilagsnummeret kan du skrive inn bilagsnummeret i feltet Bilagsnr. Det overstyrer da bilagsnummeret som bilagsserien foreslår. (Husk at du kan få problemer med funksjonen for neste ledige bilagsnummer dersom du overstyrer.)

 

Hvordan du velger nummerserie i regnskap:

I bilagsregistreringsbildet har du et eget felt for nummerserier; Bilagsserier. Velg den serien du skal bokføre i før du starter å føre bilag:

 nummerserie.png

 

Hvordan du velger nummerserie i faktura:

Ved lagring av faktura får du opp en boks der det er to arkfaner: en der du velger bilagsserie fakturaen skal bokføres i, og en der du velger fakturaserie/blankettserie. Velg først bilagsserie:

6_velgserie_faktura.png

...og velg Neste eller klikk på arkfane Blankettserie for å velge fakturaserien:

6_velgserie_faktura2.png

Ved lagring av faktura (og ordre og tilbud) kan du velge å ikke få opp dette valget. Så lenge du kun har en nummerserie for bilag/faktura så er det ikke nødvendig å velge. Det er i det du skal bruke flere serier du trenger å få opp valget av nummerserie. Dersom du skal slå av eller på nummerserie-valget, gå på Rediger - Innstillinger i bildet for Faktura (eller ordre eller tilbud). Gå på arkfane Annet. Dersom du har på hake for Ikke vis dialog før lagring, så får du ikke noe spørsmål om nummerserie. Dersom du ikke har haken på, så vil du få opp valg av nummerserie.

6_velgserie_faktura3.png

 

Hvordan du velger nummerserie i butikkmodulen:

Salg i fakturamodulen blir lagret i fakturaregisteret. Det er vanlig å ha en egen, høyere fakturaserie for disse faktura, slik at de ikke kommer innimellom vanlige faktura. Du kan velge denne serien fast i registreringsbildet for salg. Velg Rediger - Innstillinger. Under arkfane Annet kan du velge nummerseien i feltet Velg standard nummerseire (blankett):

6_velgserie_butikk.png

Dette er per bruker, så husk at alle brukere må legge inn samme serie. Dette er altså blankettserien/fakturaserien. Det har ikke noe med bilag å gjøre

Ved bokføring av dagsoppgjør får du opp boksen for valg av bilagsserie på vanlig måte.