Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Advarsel Feil Årstall

Feil Årstall. Sjekk systeminnstillinger og eventuelt kontakt din systemadministrator for mer informasjon.


Denne advarselen kommer når du prøver å føre på feil årstall

Bilde 1.png

Dersom du får denne advarselen betyr det at du prøver å føre på et annet årstall enn det du står i.
Sjekk om du står i feil år eller om det kan være feil dato som er registrert i datofeltet.