Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmelding Could not add this payment i eldre versjon fakturamottak

Could not add this payment. (Navn på leverandøren)

Invalid payment spesification. Payment spesification must be supplied in combination with the selected paymenttype code

1 feilmelding_3.png

Denne feilmeldingen kan du få når du behandler fakturamottak i valuta. Den betyr at det påkrevde feltet Tilleggstekst ikke er fylt ut. Det er ikke noe krav til hva som skal stå i dette feltet, men det må fylles noe inn her.

Feltet kommer opp automatisk når leverandøren er registrert med landkode ulik NO.


Det kan være at du må utvide skjermbildet ditt litt for å se dette feltet:

2 tilleggstekst.png