Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Feilmelding ved lagring av konto

Error in p_Save:

Error saving:Error in Save - New account:

Error in Insert konto:

Execute failed: Violation of PRIMARY KEY constraint 'pkKonto'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Konto'. The duplicate key value is (xxxxxx)

1 feil.png

Denne feilmeldingen kan komme av at du har lest inn en backup av et tidligere år og ikke deretter lest inn årets backup. Kunden/Leverandøren finnes da som konto, men ikke som kunde/leverandør i databasen. Det betyr at du vil finne kontoen dersom du går til Faste registre - Hovedbok, men ikke om du går på Kunde- eller Leverandørkortet.

Løsningen er å finne et regnskapsår der denne kunden/leverandøren ikke finnes når du går på Faste registre - Kunde/Leverandør og opprette den der nøyaktig likt som den ligger under Hovedbok.

 

En annen mulig årsak til denne feilmeldingen er dersom du har benyttet funksjonen Endre konto til å bytte fra et kunde/leverandørnummer til et annet. Dersom du kun benytter Endre konto på siste regnskapsår, og det finnes posteringer på denne reskontroen på tidligere år, så vil overføring av saldo overføre denne kontoen til det nye året. I disse tilfellene vil du også finne kontoen på Faste register - Hovedbok, men ikke på Faste register - Kunde/Leverandør. I dette tilfellet vil løsningen være å benytte Endre konto på nytt, på alle regnskapsår. Ta i så fall backup av alle år først.