Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmelding ved periodelåsing

Feilmelding: Låst periode: Periode x, regnskapsår 20xx

Du forsøker å bokføre på en periode som er låst!

Menyvalg: Faste register - Periodelåsing

2021-11-05_07-59-00.jpg

 

 

Det er mulig å låse regnskapsperioder for videre posteringer. Dette for at du skal slippe at det ved en feiltakelse blir postert i perioder som er avsluttet.

 

2021-11-05_08-00-33.jpg

 

Kryss av til høyre for perioden du vil låse i kolonnen Låst, perioden vil da bli låst.
Velg lagre for å lagre endringene.

Dersom du jobber i bilagsregistrering må du lukke det bildet før endringene trer i kraft.