Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Butikkdatainnstillinger

Under Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger finner du de mest sentrale innstillingene for klienten. Det er f.eks mva-satser, grunnlagskonti og mva-konti. For butikkdata-modulen finner du innstillinger som gjelder dagsoppgjør o.l her.

 
NB: Gjør aldri endring på systeminnstillinger, spesielt ikke regnskapsinnstillinger, etter at du har tatt klienten i bruk. For spørsmål, ta kontakt med support@unimicro.no . 

Systeminnstillinger-arkfanen er delt inn i underkategorier. Du har Regnskapsinnstillinger, Fakturainnstillinger og Butikkdatainnstillinger. Du får korrigere på innstillinger for alle moduler her, enten du står i regnskapsmodulen eller fakturamodulen.

 
Når du klikker på en kategori får du opp alle feltene i kategorien. De to hovedkategoriene er delt inn i underkategorier for å enklere finne frem til det man behøver, men vi velger å ta for oss felt for felt nedover.  

 2021-11-04_08-51-23.jpg

 

Forklaring til feltene - Butikkdatainnstillinger
 
Standardkonto for diff i kasse:
Denne kontoen benyttes av systemet for å kontere eventuelle differanser mellom opptalt beløp og det som er registrert i systemet som endring i kontantbeholdning (ved bruk av betalingsmåte kontant, justert for evt uttak fra kasse)
 
Interimskonto for kontant betaling av faktura:
Gjelder ved bruk av Kontant innbetaling av faktura-funksjonen. Når man registrerer Kontant innbetaling av faktura blir innbetalingen ført mot denne kontoen, og så vil dagsoppgjøret føre beløpet ut av denne kontoen og mot de konti som gjelder for benyttet betalingsmåte. Det er svært viktig at dette er et unikt kontonummer, som ikke er i bruk av noen annen funksjon i systemet.

Interimskonto for forhåndsbetalte ordre:
Gjelder ordrer som blir forhåndsbetalt. Skal ikke inntektsføres før det blir fakturert.

Standard konto for uttak til nattsafe:
Denne kontoen benyttes til å føre uttak i dagsoppgjøret som legges til safe.

Interimskonto for innskudd/uttak av kasse:
Gjelder ved bruk av innskudd / uttak av kasse.Når man registrerer en slik bevegelse blir det ført mot denne kontoen.

Øreavrunding for Butikkdata (0-100):
Dersom du setter 50 i dette feltet vil systemet avrunde totalsum til nærmeste 50 øre. Setter man 100 blir totalsum rundet til nærmeste krone.
 
Klokkeslett for datoskifte:
Tidspunktet systemet skal begynne å registrere salg på ny dato. Ny dato gir nytt dagsoppgjør.
 
Åpne kassen ved åpning av betalingsbilde:
Åpner kasseskuff når du åpner salgsbildet.
 
Selger må settes før hvert salg:
Ha på denne dersom du ønsker at selger skal velges for hvert salg.
 
Standard vare for gavekort:
Søk frem hvilken vare som skal benyttes ved salg av gavekort.
 
Standard levetid for gavekort:
Her setter du inn hvor mange måneder gavekort skal være gyldige.
 
Beløpsgrense for tilgodeseddel:
Her bestemmer du hvor stort beløpet kunden skal ha tilbake kan være, før haken for å lage Tilgodeseddel blir tilgjengelig i betalingsbildet.
 
Standard levetid for tilgodeseddel (i måneder):
Her setter du inn hvor mange måneder tilgodeseddel skal være gyldig.
 
Standard kvittering vanlig salg:
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard ved vanlig salg.
 
Standard kvittering tilgodeseddel:
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard ved tilgodeseddel.
 
Standard kvittering tilgodeseddel m/sign:
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard ved tilgodeseddel med signatur.
 
Standard kvittering gavekort:
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard kvittering ved gavekort.

Standard kvittering for innskudd/uttak av kasse:
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard kvittering ved registrering av innskudd/uttak av kasse.
 
Sett grense for maks kassediff:
Dersom du har på haken for avansert dagsoppgjør kan du her sette hva som skal være maks kassediff for at ikke systemet skal foreslå å gå tilbake og telle en gang til.
 
Mva-behandling ved endring av høy- og mellomsats:
Dersom du blir berørt av regelverk ved serveringssted kan du her bestemme om systemet skal beholde utpris og justere innpris eller beholde innpris og justere utpris. I tillegg må de aktuelle varene være merket med “mat serveringssted” på kundekortet.

Ikke tillatt å endre startbeholdning i dagsoppgjør:
Dersom denne er på får ikke brukerne endre startbeholdning ved kjøring av dagsoppgjør.

Tillat uttak av kontanter uten kjøp av vare/tjeneste
Er denne på, kan du gå rett til betalingsbildet og la kunden ta ut kontanter på kort. Du må også ha denne haken på for å kunne ta nullsalg. For eksempel dersom en kunde kommer inn og vil bytte en vare i en annen farge el. størrelse, men prisen er lik.