Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Factoring

Factoringselskaper (banker o.l.) tilbyr å gjøre innkreving av fakturaer på vegne av bedrifter. Fakturaene utstedes med factoringselskapets bankgiro og adresse som mottaker for betalingen, og bedriftene mottar avtalt beløp fra factoringselskapet for fakturaen. Dette håndteres også i Unimicro V3. Men før du kan ta det i bruk, må systeminnstillingen for Factoring fylles ut.

Menyvalg: Faste register - Klient/System - Factoring

2021-11-05_07-18-33.jpg

Legg inn den informasjonen som du har fått fra factoringselskapet.  

Forklaring til feltene: 

Factoring nr: Det kundenummeret/avtalenummeret som gjelder for klienten. Dette er opplysninger man får fra factoringselskapet.   

Navn: Navnet på factoringselskapet  

Adresse, postnr o.l: Adresseinformasjonen til factoringselskapet. Det er disse opplysningene som vil stå på girodelen på faktura dere sender ut.  

KIDtype: Velg her factoringselskapet som benyttes. Dette har betydning for oppbyggingen av KID på faktura, samt på filformatet som blir eksportert.  

Giro: Det bankkontonummeret som kundene skal betale inn til. Det er dette kontonummeret som vil komme på faktura. Kontonummeret får man opplyst fra factoringselskapet.   

Samlekonto: Den hovedbokskonto/balansekonto betalingen av faktura skal føres mot. Når man registrerer en faktura til Factoring blir posten mot kunde tilbakeført i samme bilag. Kontoen "betalingen" skal føres mot oppgir man her. Dette er normalt en konto under Kundefordringer. Når man så mottar betaling fra factoringselskapet fører man mot denne kontoen.  

Under arkfane for Fritekst kan du skrive inn en fritekst som vil stå som informasjon på fakturablankettene.   

I tillegg til disse opplysningene må de kundene som skal berøres av factoring merkes. Du kan merke alle kundene i operasjon ved å gå arkfane Annet og trykke knappen Aktiver factoring for alle kunder. Skal du kun ha utvalgte kunder til factoring, må det gjøres på hver enkelt kunde.