Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger i registreringsbilder

I de fleste registreringsbilder eller søkebilder finnes det innstillinger for hvilke felter du skal se.

Innstilling av registreringsbilder

Når du har oppe bilagsregistreringsbildet, kan du nå velge

Rediger -> Modus/innstillinger for å endre registreringsbildet. Du kan med dette velge inn nye felter, fjerne felter som ikke er i bruk, endre rekkefølgen på kolonnene, endre tekst på kolonnene m.m. Du kan IKKE endre standardinnstillingene som er satt opp i programmet, men du kan benytte en av disse som utgangspunkt for ditt eget oppsett. Først må du velge hvilken modus du skal bruke som utgangspunkt. Har du valgt Fortløpende, får du frem følgende skjermbilde: 

 bilag.jpg

Bestem hvordan systemet skal hoppe i registreringsbildet 

Når du foretar registreringer og trykker [Enter]-knappen i registreringsbildet, ser du at systemet hopper til et felt lenger ute på linjen (eller til ny linje når Sum-feltet er utfylt). Dette gjør at du slipper å hoppe fra felt til felt hele tiden når du registrerer. Du kan når som helst dobbelklikke på et hvilket som helst felt for å gjøre eventuelle endringer. Du kan selv bestemme hvilket felt systemet skal hoppe til etter en registrering ved å velge felt i kolonnen Hopp til i innstillingsbildet. Klikk på feltet, og du får en rullegardinmeny hvor du velger hvilket felt systemet skal hoppe til.  

Sett inn flere felter/kolonner i registreringsbildet Du kan sette inn flere kolonner/felter ved å trykke knappen Sett inn felt i verktøylinjen. Du får da opp en liste over felter som du kan velge mellom. Klikk på et felt og velg OK, og det legges inn i listen.  

15_felt.png

 

Ønsker du å fjerne felt, marker linjen (klikk slik at den er blå) og trykk Fjern felt
Lagre endringen Når du har gjort dine endringer, må du endre navn i Navn-feltet! Dette gjør at du får opprettet en ny modus med ditt nye navn. Du kan IKKE endre standard-modusene som er opprettet i systemet. MERK: Dersom du har gjort endring på et av dine egne oppsett, skal du IKKE endre navn i Navn-feltet. Trykk OK-knappen, og endringen inntrer umiddelbart. Stod du i en av standardmodusene når du gikk inn i innstillingsbildet, må du gå i Modus-feltet og velge din nye modus.  

Justere størrelse på registreringsbilde og kolonner.

Registreringsbildet består av mange kolonner/felter, og det er ikke sikkert at du får vist alle kolonnene i registreringsbildet første gang du åpner det. Du kan imidlertid justere størrelsen både på bildet og på kolonnene.   Det er imidlertid ikke sikkert at skjermen din er stor nok til at du enda får vist alle kolonnene i registreringsbildet... Noen ganger er imidlertid kolonnene unødvendig brede. Krymper du kolonnebredden, vil dette dra kolonnene til høyre mot venstre. Du kan endre kolonnebredden ved å plassere musepekeren midt mellom to kolonner i kolonneoverskriften. Pekeren vil endre seg til en horisontal to-veis pil. Nå kan du klikke venstre museknapp, og dra kolonnebredden mot høyre eller venstre.  

Vi har her vist hvordan du endrer innstillinger i bilagsregistrering, men dere vil også finne samme type innstillinger i Faktura og Lønn. Prinsippet for å redigere er det samme.