Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Klientparametre

Her registrerer du de generelle opplysningene om klienten, som adresse, organisasjonsnummer og bankkontonummer. Det er herifra systemet henter disse opplysningene, f.eks. på utskrift av faktura. 

Menyvalg: Faste register - Klient/System - Klientparametre

2020-08-28_10-48-50.png

Forklaring til feltene

Adresse: Skriv inn adressen til klienten/bedriften dette regnskapet gjelder for. Adressen vil f.eks bli benyttet på utskrift av faktura  

Landkode/land: Angi en tekstbasert landkode, for eksempel NO for Norge. Denne koden benyttes når systemet skriver ut organisasjonens adresse i ulike sammenhenger.  

Telefon: Telefonnummeret til klienten. Vil vise på fakturautskrift.  

Mailadresse: E-postadresse til klienten. Vil vise på fakturautskrift.  

URL: Adressen til klientens nettsider. Vil vise på fakturautskrift.  

Kontaktperson: Klientens kontaktperson  

Bankgiro: Kontonummeret du oppgir i dette feltet vil være det som viser på de fleste fakturarapportene i systemet. Skriv hele kontonummeret i ett. IKKE bruk punktum eller mellomrom i kontonummeret.  

Postgiro: Postgironummeret opplyses på de fleste blanketter, men blir kun benyttet på girodelen på den fakturarapporten som heter Standard oppkrav. Skriv hele kontonummeret i ett. IKKE bruk punktum eller mellomrom i kontonummeret.  

Org.nr: I følge regnskapsloven skal faktura nå ha påført virksomhetens organisasjonsnummer (MVA-nummer). Ikke ha mellomrom eller punktum i nummeret!

Foretaksregisteret: Dersom du setter på denne haken så vil det stå Foretaksregisteret før organisasjonsnummeret på standard fakturablanketer     

De neste feltene fylles ut dersom du skal fakturere til utlandet. Da må IBAN/Swift være fyllt ut:

Bankadresse: Adressen til klientens bank. Det er tre linjer. Begynn øverst og bruk så mange som nødvendig.  

Bank landkode: Bankens landkode. To bokstaver.  

Bank kode: Bankens kode. Kreves for remittering mot utland, kun Telepay.

SWIFT Kode: Bankens SWIFTnr (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)  

SWIFT Kode Remb. Bank: Kreves for utland, kun Telepay.

Bank navn: Navnet til klientens bank (Må fylles inn dersom man benytter SWIFTnr)  

IBAN Nummer: Bankens IBAN nummer (International Bank Account Number)