Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Vareforbruk

Det finnes en funksjon for bokføring av vareforbruk ved fakturering. Dersom man har satt på instillingene for dette under denne arkfanen vil varekostnaden bli bokført i samme bilag som inntekten/fakturaen. Hvordan verdien av vareforbruket, altså det beløpet som kostnadsføres, skal beregnes setter man opp i dette bildet.

Menyvalg: Faste register - Klient/System - Vareforbruk

For at dette skal fungere må man i tillegg ha fylt ut kontonummer for innkjøp under Systeminnstillinger i Klient/System. Dette for at systemet skal vite hvilken konto vareforbruket skal kostnadsføres mot. Det finnes også felt for innkjøpskonto og lagerkonto på varekortet, under arkfane Regnskap. Benytt dette feltet dersom du ønsker å spesifisere eget kontonummer for enkelte varer.  

Vareforbruk.jpg

Forklaring til feltene  

Automatisk bokføring av vareforbruk ved fakturering: Dersom denne er satt på vil systemet bokføre vareforbruket/varekostnaden ved fakturering. Når denne haken er på får man også tilgang til de andre feltene under denne arkfanen.  

Hovedbokskontonr for lager: Den balansekontoen vareforbruket skal føres ut av. Det er denne som benyttes dersom noe annet ikke er spesifisert under Regnskap på varekortet.  

Hva vil du bruke for å beregne lagerprisen på varene?: Det finnes tre ulike innstillinger for å beregne hvilket beløp som bokføres:

Beregne ved hjelp av lagerpris:
Hver gang man mottar varer på lager mottar man varene til en pris. Systemet vil da rekalkulere en gjennomsnittspris for varene du har på lager, dette er lagerprisen. F.eks. du har 5 stk varer til kr 50, mottak 5 stk varer til kr 100, ny lagerpris på varen vil da bli kr 75. Når man fakturerer denne varen vil den beregne varekostnad til lagerpris*antall, dvs selger du 5 stk av varen til varekostnaden bli 75 kr*5 stk = 375 kr.

Beregne ved hjelp av innpris fra varekort:
Når man fakturerer vil varekostnaden som beregnes bli lik innpris fra varekort*antall.

Beregne ved hjelp av innpris fra faktura/ordre:
Når man fakturerer vil varekostnaden som beregnes bli lik innpris fra faktura*antall. Det er altså den innprisen man registrerer inn på den enkelte varelinjen i ordre/faktura som blir benyttet. Systemet foreslår innprisen på varen som innpris på varelinjen, men man kan overstyre dette. NB: Dersom man setter innpris på varelinjen = 0 blir det ikke bokført noe vareforbruk for denne varelinjen.

Du finner mer informasjon i artikkelen Rutine for å beregne lagerpris på vare