Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Aktiviteter

Du kan registrere aktiviteter på kunder.

Menyvalg: Faste registre - Kunde - Aktiviteter

Dette er tilgjengelig i Professional og Enterprise.

Her ser du aktiviteter knyttet mot kunden, og du kan opprette nye aktiviteter på kunden. Se Aktivitetssystemet/CRM for mer informasjon om aktiviteter. 

2_kundekort_aktiviteter.png