Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Aktiviteter

Du kan registrere aktiviteter på kunder.

Menyvalg: Faste registre - Kunde - Aktiviteter

Dette er tilgjengelig i Professional og Enterprise.

Her ser du aktiviteter knyttet mot kunden, og du kan opprette nye aktiviteter på kunden. Se Aktivitetssystemet/CRM for mer informasjon om aktiviteter. 

2_kundekort_aktiviteter.png