Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Hjem

Under Hjem på kundekortet finner du de mest brukte funksjonene.

Menyvalg: Faste register - Kunde - Hjem

Kundebildet ser i utgangspunktet slik ut:  

1_kundekort.png

De viktigste feltene for en kunde finner du like under knapperaden. Det er kundenummer og -navn.

Forklaring til feltene:

Kundenr: Må være et lovlig kontonummer for debitorer slik som du har satt det opp i nummerseriene (Faste register - Nummerserier). Om du bruker standardverdiene er lovlig intervall 100000 - 199999. Du kan også bruke flere typer nummerserier på kunden. Se beskrivelse for nummerserier for hvordan du setter opp dette. Dersom du ikke angir noe nummer men går rett på kundenavn for å registrere en ny kunde, vil systemet automatisk sette kundenummer til første ledige nummer.

Kundenavn: Navn som du senere skal bruke ved navnesøk etter kunden, navnet som kommer på fakturaer til kunden etc.  

Kategorier: Her kan du melde kunden inn i en eller flere kundekategorier. Dette er nyttig f.eks. i forbindelse med oppsett av rabatter.  Klikk blyant-knappen til høyre for Kategorier-feltet for å få opp liste over tilgjengelige kategorier. (Kategorier opprettes i fakturamodulen, på Faste registre - Kundekategori.) Sett på hake for den/de kundekategoriene kunden skal være medlem av. Kundekategorier er en funksjon som tilhører fakturamodulen, med tilleggsmoduler.

Knapperaden:
I knapperaden øverst, under Hjem, finner du de mest brukte funksjonene. De er:  

Ny: Tømmer bildet og gjør klart for å opprette ny kunde.  

Slett: Sletter aktiv kunde.  

Lagre: Lagrer ny kunde, eller lagrer endringer utført på aktiv kunde.  

Skriv ut: Skriver ut standardopplysninger for aktiv kunde. Benytter rapporten Kundekort.  

E-post: Send e-post til aktiv kunde. Dersom du trykker denne knappen og velger Rediger - Innstillinger, får du tilgang til å redigere e-postinnstillingene for systemet.  

Synkroniser web: Laster kunden opp til nettbutikk.

Frem/Tilbake: Knappene du finner her kan du benytte til å bla mellom kundene i kunderegisteret.  

Søk: Benyttes for å søke opp en kunde. Du får tilgang til både å søke i ditt kunderegister og i Telefonkatalogen.  

Kundestatus: Gir tilgang til faktura-, ordre-, tilbud-, reskontro/bokførings-, purring- og renteinformasjon for aktiv kunde.

Kredittsjekk Soliditet: Dersom du har brukernavn og passord til Soliditet Decisions AS kan du kredittsjekke aktive kunder ved hjelp av denne funksjonen. Krever egen lisens/ abonnement som kan bestilles hos våre salgskonsulenter. Priser finner du her.

QR- kode: Ved hjelp av QR- leser kan du her lese av kontaktinformasjon til kunden og eventuelt legge det til på for eksempel mobilen din med få tasteavtrykk.

Liste: Dersom du velger denne knappen vil du få listevisning av kundene.  

T/O/F: Her kan du velge å registrere tilbud, ordre eller faktura til aktiv kunde. Klikk på knappen som tilsvarer det du ønsker å registrere.  

Send: Velg å sende e-post, sms eller fax til aktiv kunde. Klikk på knappen som tilsvarer det du ønsker å registrere.  

Nr.serie for ny: Dersom du har flere nummerserier for kunder velger du her hvilken nummerseire nye kunder skal opprettes i. Velg nummerserie i dette feltet før du registrerer inn andre opplysninger som navn og adresse.  

Avslutt: Lukk kundekortet, velg Hjelp el.lign.