Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Økonomiposter

Du finner Økonomiposter under Vis på kundekortet. Økonomiposter er f.eks ubetalte purregebyr og ufakturerte renter.

72_økonomiposter.png

Bildet kan også benyttes til å registrere poster for fakturering. Dersom du skal registrere enkle fakturerbare økonomiposter som skal samlefaktureres på et senere tidspunkt kan de postene legges inn her. Skriv inn varenummer (eller søk). Skriv inn i de feltene det skal skrives inn.

Dersom noen av postene ikke kun skal samlefaktureres må du fjerne haken i kolonnen Samlefakturering. Dersom haken er på vil systemet kun la deg samlefakturere dem.

Dersom du skal fakturere postene fra dette vinduet trykker du på knappen Fakturer poster.