Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - adresse

Her kan du registrere adresse og kontaktinformasjon til leverandøren.

Menyvalg: Faste register - Leverandør - Adresse

1_leverandør.png

Her fyller du ut den informasjonen som du har om leverandøren.


Forklaring til feltene:

Adresse: Adresse til leverandøren.  

Postnummer/poststed:  Om du fyller inn et postnummer som er gyldig vil poststedet bli fylt ut automatisk.  

Landkode/Navn: Skriv inn kode for land med 2 bokstaver. For Norge benyttes NO. Fyll kun ut feltet dersom du skal remittere i valuta.

Postadresse: Kryss av dersom adressen skal enten være besøksadresse eller postadresse, evnt begge. Du vil kunne registrere flere adresser under skilleark Adresser, og dermed kan du krysse av for hvilken adresse som er hva.  

Når det gjelder telefon, faks, epost, mobil og lignende så kan en registrere flere forekomster av disse. Du vil finne alternativer for det under de tilhørende arkfanene/skillearkene. Opplysningene i bildet er organisert i et "mappearkiv". Dette betyr at du må klikke på "arkivflikene" eller "arkfanene" for å få opp flere opplysningsbilder.

Kontakter inneholder de kontaktene du har opprettet på leverandøren.

Telefoner inneholder de telefonnumrene du har registrert på leverandøren.

Adresser inneholder adresseopplysningene du har registrert på leverandøren.

Epost adresser inneholder de adressene du har registrert på leverandøren.   

Det er de opplysningene som er krysset av i feltet for Standard/Gjeldende, som viser øverst på leverandørkortet. Grunnen til dette er at dersom det f.eks. finnes mange telefonnummer, så vil ikke systemet vite hvilket som skal vises.

Du oppretter nye oppføringer, eller sletter eksisterende oppføringer, vha knappene nederst i bildet.