Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Aktiviteter

Du kan logge kontakt med leverandøren under Aktiviteter.

Menyvalg: Faste register - Leverandør- Aktiviteter

Dette er tilgjengelig i Professional og Enterprise.

10_leverandør_aktiviteter.png

Her ser du aktiviteter knyttet mot leverandøren, og du kan opprette nye aktiviteter på leverandøren. Se Aktivitetssystemet/CRM  for mer informasjon om aktiviteter.